Inschrijven – Huisartsenpraktijk Beerzerveld – Beerzerveld
Van Alewijkstraat 17 7685 PG Beerzerveld Tel:0523-251393 Spoed 0523-251393, toets een 1.

Inschrijven

Als u op zoek bent naar een nieuwe huisarts, dan kunt u zich, als u binnen een redelijke afstand van de praktijk woont, in Huisartsenpraktijk Beerzerveld laten inschrijven als nieuwe patiënt. De praktijk is geopend voor patiënten die zich nieuw in het praktijkgebied vestigen. Wij vragen u wel eerst telefonisch contact op te nemen met de praktijk als u zich wilt inschrijven als nieuwe patiënt. Vervolgens kunt u zich inschrijven door onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij verwerken dit in ons systeem en de huisarts zal de ingevulde gegevens de eerstvolgende keer dat u komt met u doornemen.

Kennismakingsgesprek

Wanneer u daar prijs op stelt kunt u, nadat u zich bij ons heeft ingeschreven, een kennismakingsgesprek laten plannen. Heeft u een uitgebreide medische voorgeschiedenis of wilt u ook al een probleem bespreken, dan vragen wij u een afspraak van 20 minuten te maken.

Overdracht dossier

Voor de continuïteit van de medische hulpverlening is het van belang dat wij over uw medische gegevens beschikken. Wilt u daarom uw vorige huisarts op de hoogte stellen van het feit dat u een nieuwe huisarts heeft en hem vragen om u uit te schrijven uit zijn praktijk. Wij kunnen vervolgens (digitaal) uw dossier ontvangen en hebben zodoende de beschikking over uw volledige medische voorgeschiedenis. Wilt u ook bij uw vorige apotheek uw medicatieoverzicht opvragen en u daar laten uitschrijven? U kunt het medicatieoverzicht persoonlijk aan ons overhandigen.

LSP / uitwisseling medische gegevens

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Ons computersysteem is aangesloten op het beveiligde netwerk van het LSP. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geven wij door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg en medicatie geven. Ook ’s avonds en in het weekend. Laat u ons weten of u voor of tegen elektronische uitwisseling van uw gegevens via het LSP bent?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze praktijk!

PS: Zou u bij het kopje [Burgerservicenummer] uw BSN-nummer willen vermelden!

Stap 1 van 6
Persoonsgegevens

Geboortedatum
Geslacht
U vindt uw Burgerservicenummer (BSN) of persoonsnummer op uw legitimatiebewijs en zorgpas.

Stap 2 van 6
Adresgegevens

Vul als volgt in: 1234AB.
Vul als volgt in: 0123456789.
Vul als volgt in: naam@domein.nl

Stap 3 van 6
Verzekeringsgegevens

Verzekering begindatum

Stap 4 van 6
Vorige huisarts

Stap 5 van 6
Opmerkingen

Stap 6 van 6
Samenvatting

Persoonsgegevens

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Voornaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
--
Geslacht
BSN
Beroep

Adresgegevens

Straatnaam en Huisnummer
 
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Land
Toestemming gebruik n.a.w. gegevens t.b.v. inplannen afspraak

Verzekeringsgegevens

Zorgverzekeraar
Naam zorgverzekeraar
Polisnummer
Verzekering begindatum
--
Apotheek

Vorige huisarts

Naam praktijk
Adres praktijk
Plaats praktijk
Telefoonnummer praktijk

Opmerkingen

Belangrijke gegevens of opmerkingen

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Inschrijving verzenden' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord